Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=jmh5oLi_llk

Playful education builds the next generation.

Onze werkwijze

De kracht van spelenderwijs leren

Join for Joy leidt basisschoolleraren in de rurale gebieden van Kenia, Oeganda, Malawi en Zambia op om spelenderwijs leren als lesmethode te implementeren op school. Zij leren onder andere hoe zij een inclusieve en (gender)gelijke omgeving kunnen creëren, hoe zij zich kunnen opstellen als positief rolmodel én hoe zij sport- en spelactiviteiten kunnen inzetten om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken met kinderen. Zo worden kinderen gestimuleerd om naar school te komen én op school te blijven en groeien zij op als weerbare jongens en meisjes met een positief toekomstperspectief.

This program has been a life changing experience and has opened my mind to a world of possibilities.

– Teacher McDonald, Malawi
 
 

Doorbreek de vicieuze cirkel van armoede en ongelijkheid

Eén meisje naar school sturen veroorzaakt een effect dat generaties lang voelbaar is. Help jij haar werken aan haar eigen toekomst, gezondheid en welvaart? Dan help je haar hele gemeenschap en de komende generaties.

 
 

Elifas (20) is gestart met de basisschool!

1
1

Stop Right Now!

In het spel Stop Right Now leren kinderen hoe zij verbaal en non-verbaal hun grenzen aan kunnen geven, maar ook om elkaar hierin te respecteren en te stoppen zodra iemand zijn/haar grens aangeeft. Zo worden kinderen assertief, komen ze voor zichzelf en elkaar op en durven ze ‘STOP’ te zeggen tegen ongewenst (seksueel) gedrag.

Meer spellen

Een dag door de ogen van Kelvin en Gertrude

Hoe is het om in ruraal Oost-Afrika op te groeien en om te sporten en spelen op school? Kelvin en Gertrude nemen je een dag mee.

Play Video

Speel video