Skip to main content

Afrikaanse kinderen leren spelenderwijs ‘ nee’ zeggen tegen misbruik

Op het platteland van Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi is een onbezorgde jeugd voor schoolgaande kinderen allesbehalve vanzelfsprekend. Moeilijke leefomstandigheden en verkeerde omgevingsinvloeden leiden onder jongeren onnodig vaak tot problemen als schoolverlating, tienerzwangerschappen, drugs- of alcoholmisbruik. Allemaal zaken die met de juiste begeleiding, positieve alternatieven en betekenisvol onderwijs in veel gevallen te voorkomen zijn.

Join for Joy ondersteunt basisscholen in deze lage inkomenslanden daarom bij het opzetten van uitdagende sport- en spelactiviteiten op school. Spelenderwijs leren inmiddels 39.000 kinderen samenwerken en het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Aangevuld met lessen over empowerment, bewustwording en gezondheid ontwikkelen zij zich zo op fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel niveau.

Sport en spel voor een positieve gedragsverandering

Een vergelijkbare driehoek met een fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel component speelt ook een belangrijke rol in de filosofie van trainingsinstituut SPAT verandert. Deze staat in de intelligente beweegmethode van het instituut bekend als de zogenaamde ontwikkeldriehoek. Het volgende nieuws komt in dat kader niet als een verrassing: SPAT en Join for Joy werken inmiddels samen!

Het is een bijna vanzelfsprekende samenwerking, want de principes van beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan. Een opvallende gelijkenis vertoont het belangrijkste uitgangspunt: het bereiken van een positieve gedragsverandering bij de doelgroep door een slimme inzet van sport, spel en beweging.

Hoe helpt dat kinderen in Afrika precies?

Het Join for Joy Sport en Spel programma heeft onder meer als doel om de weerbaarheid van meisjes en jongens op deelnemende scholen te verbeteren. SPAT ontwikkelde naar aanleiding hiervan een beweegprogramma dat extra verdieping geeft aan Boy & Girl Empowerment– een vast onderdeel binnen het huidige Sport en Spel programma.

De SPAT-coaches maakten de vertaalslag vanuit het overkoepelende begrip weerbaarheid naar drie zorgvuldig geselecteerde vaardigheden die de kinderen in de rest van hun leven van pas komen:

  • Assertiviteit
  • Zelfvertrouwen
  • Respect

Toegespitst op Afrikaanse context en cultuur

Geheel binnen de filosofie van SPAT en Join for Joy bevatten de oefeningen in het beweegprogramma allemaal een fysiek, mentaal en sociaal-emotioneel component. Ze zijn bovendien oneindig te verdiepen en variëren, om zo elk kind naar persoonlijke behoefte maximaal uit te dagen en te stimuleren.

Hoewel de praktijkgerichte SPAT-filosofie in principe overal toepasbaar is – natuurlijk menselijk gedrag vertoont immers wereldwijd overeenkomsten – zijn de aan de vaardigheden gekoppelde oefeningen in dit geval sterk afgestemd op context en cultuur. Dit om de toepasbaarheid ervan in het leven van de kinderen te vergroten.

Leraar: brug tussen school en harde dagelijkse praktijk

In de samenwerking tussen SPAT en Join for Joy vertolken 240 getrainde leraren op de lokale scholen een cruciale rol. De Sport en Spel coördinatoren van Join for Joy bieden de docenten stevig onderbouwde handvatten om het gedrag van kinderen optimaal te beoordelen. Ze leren opvallende gedragingen in spelvormen te onderscheppen en dit op professionele wijze te evalueren, zowel in het moment zelf als na de oefening. Hiermee wordt vervolgens de link gelegd naar het dagelijks leven.

Dat werkt goed, want tijdens uitdagende beweegactiviteiten komen de obstakels waar elk kind in de individuele ontwikkeling voor staat onvermijdelijk naar boven

Een praktijkvoorbeeld:

Vindt een kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen en ‘nee’ te zeggen? Dan lokt de leraar met een nieuwe spelvorm assertief gedrag uit, waarbij kinderen bijvoorbeeld hun eigen cirkel moeten verdedigen voor binnendringers. De beloning voor gewenst gedrag zit in de spelregels verweven.

Maar minstens zo belangrijk: de docent maakt vervolgens de vertaalslag naar de praktijk door het getoonde gedrag met de leerling in de context van praktijksituaties te bespreken. Dit helpt het kind te begrijpen dat het in het dagelijks leven óók ‘nee’ moet zeggen als het iets helemaal niet wil.

Een gelukkiger leven door betere keuzes

Het zijn dit soort ogenschijnlijk kleine stappen die het leven van leerlingen ingrijpend ten gunste kunnen veranderen. Ze kunnen bijvoorbeeld het verschil betekenen tussen wel of niet drugs gebruiken, zich wel of niet kunnen verzetten tegen seksueel misbruik en het geeft de kinderen een extra zetje om goede keuzes te maken en deze na te streven.

Hierin schuilt de grote winst van het ontwikkelde beweegprogramma én die van het partnerschap tussen SPAT en Join for Joy.

Officiële partners kondigen grote uitrol aan

Inmiddels heeft het vernieuwde Boy & Girl Empowerment-onderdeel zijn eerste try-out gehad in Oeganda en zijn zowel de leraren als de kinderen laaiend enthousiast. De kinderen genieten overduidelijk van de verdiepende spelvormen, die diverse andere positieve effecten hebben, naast het verbeteren van de weerbaarheid. Zo verhogen de oefeningen de leercurve en het energieniveau, inspireren ze de kinderen om hun best te doen op school en maken ze hen bewust van belangrijke sociale thema’s.

Nu de eerste try-out goed is bevallen, volgt komende maand de grote uitrol van het beweegprogramma in Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi. SPAT dankt Join for Joy voor het geschonken vertrouwen en is trots en dankbaar dat het zijn filosofie mag overbrengen in landen waar een gezonde persoonlijke ontwikkeling van kinderen hard nodig. Inmiddels zijn SPAT en Join for Joy officiële partners en kijken zij uit naar de verdere samenwerking en programmaontwikkeling.

Leave a Reply