Skip to main content

Een brief van Hilda Mbabazi, onze sportcoördinator in Oeganda

“Terwijl Oeganda strijdt om de ziekte te bestrijden, krijgt gezondheid voorrang op onderwijs”.

We hoorden rond december voor het eerst over het Coronavirus, officieel bekend als COVID-19, dat in China begon. Het was een nieuwe ziekte en we hadden geen idee waar het allemaal om ging, in termen van oorzaken, symptomen en genezingen.

Rond januari verschoof onze focus van het virus naar de gemeenschappen in het Oostelijke deel van Oeganda die werden geteisterd door aardverschuivingen en overstromingen die huizen, infrastructuur en gewassen vernielden. Er ontstonden voedseltekorten en gemeenschappen werden blootgesteld aan ziekte-uitbraken. De situatie werd later verslechterd door een zwerm woestijnsprinkhanen die uit Kenia waren overgestoken en gewassen en groen vernietigden. Ondertussen verspreidde het Coronavirus zich zeer snel en voordat we het wisten, had de Wereldgezondheidsorganisatie het een zeer overdraagbare ziekte verklaard en alle landen opgeroepen om voorzorgsmaatregelen te nemen om infectie en verspreiding van de ziekte, waarvan er  nog steeds geen zicht op genezing was, te voorkomen.

Naarmate het aantal gevallen van Corona wereldwijd bleef toenemen, werden meer doorslaggevende maatregelen genomen. Er zijn ondersteuningssystemen ingevoerd om te voorzien in de behoeften van kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van hun dagelijkse inkomen om te overleven. Dit geldt met name voor de mensen die in de stad wonen die niet hun eigen voedsel verbouwen. Veel bedrijven, NGOs en individuen zijn opgestaan om bij te dragen en om het Ministerie van Volksgezondheid te ondersteunen bij de bestrijding van het virus. De regering heeft in de loop van de lockdown meer begeleiding gegeven om haar burgers maximale veiligheid te bieden.

Impact van het Corona-virus op onze scholen in Oeganda:

Terwijl het land strijdt om de ziekte te bestrijden, heeft gezondheid voorrang gekregen op het onderwijs. Het is nu twee maanden geleden dat de scholen zijn gesloten. Dit vertaalde zich in een enorm verlies aan leertijd voor de studenten. Landelijke scholen zullen meer getroffen worden in vergelijking met de scholen in de steden die regelingen hebben kunnen treffen voor afstandsonderwijs voor hun leerlingen. Dit zal zeker ongelijkheden creëren in de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en zal de opleiding en carrièrekansen van onze leerlingen in de rurale gebieden de komende jaren beïnvloeden. In het geval dat het lang duurt voordat de scholen weer opengaan, zal het aantal leerlingen dat geen toegang heeft tot klassikale lessen toenemen en zal het land meer ‘schooluitval’ registreren dan ooit tevoren. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer vandalisme en vroege huwelijken. Het analfabetisme zal toenemen, wat de komende jaren de ontwikkeling van het land zal beïnvloeden.

Wanneer de scholen weer open gaan, zullen de scholen de leertijd verlengen en de vakanties verkorten. Dit betekent dat de studenten onder druk komen te staan ​​om de verloren tijd in te halen. Dit kan zowel de leerlingen als leraren veel stress opleveren en kan ook leiden tot angst of depressie bij de leerlingen.

Enorme kosten die zich niet direct vertalen in het onderwijs, zullen een zware last worden voor de onderwijssector, bijvoorbeeld salarissen voor leraren en andere items die al door scholen waren  ingekocht. Bovendien kan het budget voor de onderwijssector, als gevolg van zware uitgaven voor de gezondheidszorg, worden verlaagd, wat kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs.

Door sluiting van bedrijven en bewegingsbeperkingen is in veel gevallen het gezinsinkomen gedaald en zijn veel gezinnen in armoede vervallen. Dergelijke gezinnen kunnen moeilijk kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun gezin, zoals voedsel, onderwijs en gezondheid.

Door de lockdown zijn er veel mensen die vanwege beperkt transport geen toegang hebben tot zorginstellingen. Kinderen en zwangere vrouwen worden het hardst getroffen. Dit zal mensen ertoe dwingen hun toevlucht te nemen tot kruidendokters en traditionele genezingen die niet gecertificeerd zijn om te opereren. Dit kan leiden tot sterfgevallen die anders voorkomen hadden kunnen worden.

Al met al is het leven kostbaarder dan wat dan ook. We zullen wachten op meer informatie van de autoriteiten en alleen dan kunnen we beter plannen voor de volgende activiteiten en we hopen dat de zaken snel weer normaal worden. Laten we voor elkaar blijven bidden, waakzaam blijven en ons houden aan de voorschriften die zijn opgesteld om de ziekte te bestrijden, en binnenkort zullen onze landen veilig worden verklaard voor het virus en zullen we ons werk weer kunnen hervatten.

* Belangrijk om op te merken is dat alle 281 gevallen die Oeganda op 28 mei heeft geregistreerd, niet afkomstig waren uit onze gemeenschappen. 69 patiënten (28 mei) zijn tot nu toe hersteld en ontslagen uit het ziekenhuis