Samen werken aan een duurzame impact.

Sport en spel inspireert. Door te sporten en te spelen kunnen kinderen beter omgaan met de uitdagingen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden zoals; geweld, kinderarbeid, tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, analfabetisme en genderongelijkheid. Sport en spel maakt school aantrekkelijker en motiveert kinderen uit om naar school te komen en op school te blijven. Zo versterken we met ons programma het basisonderwijs en geven we kinderen een extra zetje om goede keuzes te maken en deze na te streven.

Naast het gezin en de gemeenschap is de basisschool een constante en betrouwbare factor in het leven van kinderen. Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden die ze later nodig hebben. Scholen hebben de mogelijkheid om spelenderwijs leren te begeleiden, zodat de transformatieve kracht van onderwijs voor kinderen kan worden ontsloten. Daarom investeren we in de capaciteitsopbouw van scholen.

Projecten

Onze aanpak zorgt voor

Minder schooluitval

Sport en spel zijn eenvoudige, universele en effectieve instrumenten om kinderen te motiveren om naar school te komen en op school te blijven. Kinderen spelen graag, meer dan wat dan ook. Door te sporten en spelen wordt school een vrolijkere en veiligere plek voor kinderen.

Weerbare meisjes en jongens

Actieve jongens en meisjes hebben meer zelfrespect en zijn zelfverzekerder. Door samen te sporten leren kinderen spelenderwijs over het belang van gendergelijkheid en respect. Daarnaast vermindert sport en spel het risico op angst en depressie. We moedigen meisjes en jongens door middel van ons Sport en Spel programma aan om na te denken  over hun toekomst en om persoonlijke doelen te formuleren en te bereiken.

Ontwikkelde talenten

Sport en spel nodigt kinderen uit om nieuwe talenten te verkennen, te ontdekken en te ontwikkelen. Door samen te sporten leren kinderen het belang van individuele en collectieve verantwoordelijkheid, competitie en diversiteit.

Energieke kinderen

Sport en spel heeft ook positieve effecten op de leercurve van kinderen tijdens cognitieve lessen. Beweging is een geweldige manier om het energieniveau te verbeteren, omdat het endorfine produceert. Dit geluksstofje staat bekend om zijn vermogen stress tegen te gaan en bij te dragen aan een betere gezondheid. Sport en spel geeft kinderen een goed gevoel. En dat is gunstig voor hun enthousiasme en inzet op school.

Meer concentratie in de klas

Sport en spel verbetert de concentratie van kinderen. Beweging stimuleert de bloedcirculatie, waardoor meer zuurstofrijk bloed de hersenen kan bereiken. Met deze scherpe focus is het voor kinderen makkelijker om te presteren tijdens andere schooltaken en activiteiten.

Bewustwording van sociale thema’s

Spel is de sleutel tot een holistische sociale ontwikkeling van kinderen. Wij zetten sport en spel in als hulpmiddel om een verandering in gemarginaliseerde gemeenschappen te bewerkstelligen, door te focussen op een aantal belangrijke thema’s zoals gezondheid, onderwijs en een beter levensonderhoud. De activiteiten uit ons programma spelen in op kwesties als gendergelijkheid, hygiëne, seksualiteit en inclusiviteit.

Betekenisvol onderwijs kan het leven van kinderen veranderen

Play Video

Speel video