Skip to main content

Basisschoolleraren in Oost-Afrika als ‘Agents of Change’ voor spelenderwijs leren.

Toegang tot sport en spel is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Het zorgt ervoor dat zij kind kunnen zijn, het stimuleert de fysieke en mentale gezondheid én heeft een grote educatieve waarde. Kinderen in ruraal Oost-Afrika groeien op onder uitdagende omstandigheden en hebben vaak extra sociaal-emotionele behoeften en kunnen enorm profiteren van spelenderwijs leren. Toch is sporten en spelen voor hen niet vanzelfsprekend. Door het ontbreken van kennis en vaardigheden op school wordt het niet of nauwelijks uitgevoerd en worden meisjes en kinderen met een beperking veelal aan de zijlijn gezet.

Join for Joy heeft een duurzaam programma ontwikkeld, waarin basisschoolleraren in de plattelandsgebieden van Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi leren over de kracht van spelenderwijs leren. Zij krijgen de kennis, vaardigheden en tools aangereikt om sport en spel succesvol in hun onderwijs te integreren en worden opgeleid om een veilige, inclusieve en gendergelijke leeromgeving te creëren op school. De sport- en spelactiviteiten binnen het programma zijn specifiek gericht op de ontwikkeling van life skills zoals weerbaarheid en zelfvertrouwen. Daarnaast ontdekken leraren hoe ze sociale thema’s, die vaak in de taboesfeer liggen, bespreekbaar kunnen maken met kinderen.

Zo leren kinderen spelenderwijs om zich te beschermen tegen ziektes zoals HIV/AIDS en komen thema’s zoals gendergelijkheid, fysiek en seksueel geweld, verslavingen en kindhuwelijken aan bod. Inclusiviteit staan centraal binnen het programma en leraren ontdekken hoe zij ieder kind in hun kracht kunnen zetten. Meisjes en kinderen met een beperking worden niet meer aan de zijlijn gezet, maar actief betrokken bij de les en op het sportveld. Zo ontwikkelen kinderen zich tot weerbare leden van hun community en bouwen zij aan een positief toekomstperspectief.

“Doordat de interventie van Join for Joy onderdeel wordt van het schoolsysteem, heeft Join for Joy de duurzame impact waar ze naar streeft ook daadwerkelijk bereikt.”

Impact Specialist, Avance Impact

“Not only does Join for Joy increase children's interest in school, the program also helps to reduce social issues in communities such as teenage pregnancies, early marriages, domestic violence and alcohol and drug abuse.”

Javira BirungiSport- en Spelcoördinator Oeganda
Community van groot belang

Ouders/verzorgers en andere communityleden worden regelmatig uitgenodigd tijdens sporttoernooien en overige sport- en spelactiviteiten op school. Zo wordt de betrokkenheid vanuit de community gestimuleerd wordt de kennis die verweven zit in de spellen verspreid binnen de gehele community. Daarnaast worden leraren getraind in het effectief opzetten en uitrollen van parent-teacher meetings. Zo kunnen urgente thema’s zoals bijvoorbeeld alcohol- en drugsmisbruik, uithuwelijking, tienerzwangerschappen, hygiëne én het belang van onderwijs besproken worden met ouders.