Op veel basisscholen in (Oost) Afrika is de combinatie sporten en meisjes niet vanzelfsprekend.

Irrationele ideeën, zoals dat meisjes niet zouden moeten voetballen omdat dat hun vruchtbaarheid negatief zou beïnvloeden, spelen hierbij een rol. Daarom wordt er vaak niet op aangedrongen dat meisjes ook deelnemen aan sport- en spelactiviteiten, waardoor veel meisjes aan de zijlijn blijven staan.

Het Sport en Spel programma van Join for Joy heeft daar verandering in gebracht. Vooral voor meisjes geldt dat sport de potentie heeft hun leven te veranderen. Doordat sport en spel wordt aangeboden komen ze graag naar school, en leren de meisjes, naast te sporten, ook hun leiderschapstalent te ontwikkelen. Een betekenisvolle basisschool educatie heeft een geweldig spillover-effect. Geschoolde meisjes die de fundamentele basisvaardigheden leren die nodig zijn om een ​​productief en gezond leven te leiden, maken vaak ook keuzes die henzelf en toekomstige generaties kinderen ten goede komen.

Een van onze leraren zei hier het volgende over:

“Er is morele verandering: jongens en meisjes spelen harmonieus samen. Vóór de introductie van Join for Joy ondermijnden jongens de meisjes, pesten ze en misbruikten ze hen. Sinds de komst van het Sport en Spel programma is dit veranderd, er is sprake van een evenwichtige relatie tussen de leerlingen.”

We werken vanuit het principe dat je zelf altijd het goede voorbeeld moet geven. Rolmodellen zijn zeker voor kinderen ontzettend belangrijk.  Daarom besteden we veel aandacht aan genderbewustzijn tijdens de trainingen van de leraren. De leraren leren hoe ze op een inclusieve manier kunnen reageren op de bestaande diversiteit, zowel in gender als in fysieke capaciteit van de leerlingen. De speelse manier waarop de leraren worden getraind om jongens en meisjes mondiger te maken, draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid van de kinderen en hun motivatie om op school te blijven.

Tijd voor spel in Oeganda.