Wij geloven dat “leren door te doen” de meest effectieve manier is om  ​​verandering teweeg te brengen.

De leraren die deelnemen aan de trainingen  worden meteen in het diepe gegooid en uitgedaagd om na te denken over sport voor ontwikkeling, om zelf sport- en spelactiviteiten te ervaren, om samen te werken als een sterk team en om de sessies te gebruiken als een kans om ook van elkaars kennis en ervaringen te leren.

De leraren zijn de rolmodellen van de school en hebben een enorme impact op de ontwikkeling van hun leerlingen . Tijdens de training benadrukken we dit voorrecht en geven we hen zoveel mogelijk handvatten  om invulling aan die rol te geven. Het team van leraren dat we trainen bestaat uit een even aantal vrouwen en mannen. Een positief vrouwelijk rolmodel is vooral voor de meisjes erg belangrijk.

Zoals een van onze leraren met ons deelde:

“Ik heb tijdens de trainingen geleerd om met kinderen om te gaan en naar hun ideeën te luisteren, zo jong als ze zijn.”

Leraar James in Kenia.