Over het algemeen geven basisscholen meer prioriteit aan taal en wiskunde dan aan lichamelijke opvoeding.

Er wordt onvoldoende tijd voor sport vrijgemaakt in het rooster, en er is een gebrek aan bekwame gekwalificeerde leraren. Daarnaast hebben de scholen te kampen met ontoereikende voorzieningen, volle klassen en bezuinigingen. We streven ernaar, samen met de scholen, onze partnerorganisatie en de gemeenschap deze praktijk te veranderen.

We nodigen de basisscholen, lokale overheidsfunctionarissen en gemeenschappen uit om een ​​brug te slaan tussen de bestaande wetten en beleidsmaatregelen die sporteducatie voorschrijven en de realiteit van gebrekkige implementatie op de basisscholen.

Een mentaliteitsverandering over het belang van sport voor de ontwikkeling van kinderen is het meest effectief wanneer het zich van onderop ontwikkelt. We werken uitsluitend met rurale basisscholen, omdat we een langdurige, duurzame impact willen creëren in de regio’s. Scholen zijn een betrouwbare, solide en constante factor in de gemeenschappen en in het leven van hun leerlingen.

De start van de dag in cirkel, Kenya